Somatoskopické znaky člověka

Česky English

brada - profil (prominence)

Hodnotí se v pohledu laterálním.

U tohoto znaku se hodnotí podoba kontury brady a její postavení vůči horní části obličeje. Znak se rozděluje na tři kategorie: 1. ustupující (brada ustupuje vůči profilu horní části obličeje), 2. měkce zakulacený, rovný, 3. výrazný, prominující (brada je vystouplá, vyčnívá vůči profilu horní části obličeje).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 10,5% 12% 9%
2 66,7% 62% 71%
3 23% 26% 20%
profil brady ustupující profil brady měkce zakulacený, rovný profil brady výrazný, prominující

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku laterální ukázat ve 3D
tisk