Somatoskopické znaky člověka

Česky English

brada - profil (prominence)

Hodnotí se v pohledu laterálním.

U tohoto znaku se hodnotí podoba kontury brady a její postavení vůči horní části obličeje. Znak se rozděluje na tři kategorie: 1. ustupující (brada ustupuje vůči profilu horní části obličeje), 2. měkce zakulacený, rovný, 3. výrazný, prominující (brada je vystouplá, vyčnívá vůči profilu horní části obličeje).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 10,5% 12% 9%
2 66,7% 62% 71%
3 23% 26% 20%
profil brady ustupující profil brady měkce zakulacený, rovný profil brady výrazný, prominující
profil brady ustupující profil brady měkce zakulacený, rovný profil brady výrazný, prominující
ukázat jako stínovou grafiku laterální ukázat ve 3D
pdf tisk