Somatoskopické znaky člověka

Česky English

brada - tvar

Hodnotí se v pohledu frontálním.

U tohoto znaku se hodnotí podoba kontury brady v pohledu frontálním. Znak má čtyři kategorie: 1. hranatý (s rovným dolním okrajem), 2. eliptický, zašpičatělý, 3. kulatý, 4. prohloubený (s rovným dolním okrajem, který je uprostřed prohloubený).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 19,5% 32% 7%
2 39,5% 39% 40%
3 34,5% 20% 49%
4 6,5% 9% 4%
tvar brady hranatý tvar brady eliptický, zašpičatělý tvar brady kulatý tvar brady prohloubený

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk