Somatoskopické znaky člověka

Česky English

brada - tvar

Hodnotí se v pohledu frontálním.

U tohoto znaku se hodnotí podoba kontury brady v pohledu frontálním. Znak má čtyři kategorie: 1. hranatý (s rovným dolním okrajem), 2. eliptický, zašpičatělý, 3. kulatý, 4. prohloubený (s rovným dolním okrajem, který je uprostřed prohloubený).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 19,5% 32% 7%
2 39,5% 39% 40%
3 34,5% 20% 49%
4 6,5% 9% 4%
tvar brady hranatý tvar brady eliptický, zašpičatělý tvar brady kulatý tvar brady prohloubený
tvar brady hranatý tvar brady eliptický, zašpičatělý tvar brady kulatý tvar brady prohloubený
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk