Somatoskopické znaky člověka

Česky English

čelo - profil

Hodnotí se v pohledu laterálním.

Tento znak má tři kategorie: profil čela je 1. ubíhající (čelo ustupuje dozadu), 2. klenutý (čelo je zakulacené), 3. kolmý (čelo je rovné a postavené vertikálně).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 49% 64% 34%
2 30% 12% 48%
3 21% 24% 18%
profil čela ubíhající profil čela klenutý profil čela kolmý

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku laterální ukázat ve 3D
tisk