Somatoskopické znaky člověka

Česky English

čelo - výška

Hodnotí se v pohledu frontálním.

Jedná se o relativní výšku čela v poměru k výšce obličeje. Znak má tři kategorie: 1. malá, 2. střední (výška čela odpovídá zhruba polovině výšky obličeje), 3. velká.

výška čela malá výška čela střední výška čela velká
výška čela malá výška čela střední výška čela velká
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk