Somatoskopické znaky člověka

Česky English

horní končetiny - tvar nehtů

Hodnotíme z dorzálního pohledu na ruku, přičemž je ruka volně položena na podložku a všechny prsty volně nataženy.

Tvar nehtů dle D. M. Koennera (1967).

tvar nehtů dle Koennera
tvar nehtů dle Koennera
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury
pdf tisk