Somatoskopické znaky člověka

Česky English

horní končetiny - tvar prstů

Hodnotíme z dorzálního pohledu na ruku, přičemž je ruka volně položena na podložku a všechny prsty volně nataženy.

Znak je rozdělen dle Fettera (1967) do čtyř kategorií: 1. Kónické (od své báze se k nehtu zužují), 2. Kvadratické (stejná šířka po celé délce), 3. Paličkovité (prst v krajině nehtu rozšířen do paličkovitého tvaru).

kónický tvar prstu kvadratický tvar prstu paličkovitý tvar prstu
kónický tvar prstu kvadratický tvar prstu paličkovitý tvar prstu
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury
pdf tisk