Somatoskopické znaky člověka

Česky English

horní končetiny - tvar prstů

Hodnotíme z dorzálního pohledu na ruku, přičemž je ruka volně položena na podložku a všechny prsty volně nataženy.

Znak je rozdělen dle Fettera (1967) do čtyř kategorií: 1. Kónické (od své báze se k nehtu zužují), 2. Kvadratické (stejná šířka po celé délce), 3. Paličkovité (prst v krajině nehtu rozšířen do paličkovitého tvaru).

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury
pdf tisk