Somatoskopické znaky člověka

Česky English

horní končetiny - velikost lunuly

Hodnotíme z dorzálního pohledu na ruku, přičemž je ruka volně položena na podložku a všechny prsty volně nataženy.

Znak je rozdělen dle Fettera (1967) do čtyř kategorií: 1. malá, 2. střední, 3. velká, 4. chybí.

malá velikost lunuly střední velikost lunuly velká velikost lunuly lunula chybí
malá velikost lunuly střední velikost lunuly velká velikost lunuly lunula chybí
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury
pdf tisk