Somatoskopické znaky člověka

Česky English

horní končetiny - velikost lunuly

Hodnotíme z dorzálního pohledu na ruku, přičemž je ruka volně položena na podložku a všechny prsty volně nataženy.

Znak je rozdělen dle Fettera (1967) do čtyř kategorií: 1. malá, 2. střední, 3. velká, 4. chybí.

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury
pdf tisk