Somatoskopické znaky člověka

Česky English

horní končetiny - vzájemný poměr II. a IV. prstu

Hodnotíme z dorzálního pohledu na ruku, přičemž je ruka volně položena na podložku a všechny prsty nataženy.

Znak rozdělujeme do tří kategorií: 1. II. prst je kratší než IV. (typ ulnární), 2. Oba prsty stejně dlouhé, 3. IV. prst je kratší než II (typ radiální).

poměr prstů II. prst je kratší než IV.  poměr prstů oba prsty stejně dlouhé poměr prstů IV. prst je kratší než II.
poměr prstů II. prst je kratší než IV.  poměr prstů oba prsty stejně dlouhé poměr prstů IV. prst je kratší než II.
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury
pdf tisk