Somatoskopické znaky člověka

Česky English

hrudník - délka hrudníku

Délka hrudníku je hodnocena jako vzdálenost mezi bodem jugulare a dolním okrajem žeber v oblasti processus xiphoideus a jejímu poměru k celkové délce trupu. Znak je rozdělen do tří kategorií: 1. malá délka, 2. střední délka, 3. velká délka hrudníku.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 15% 19% 10%
2 63% 57% 70%
3 17% 18% 16%
X 5% 6% 3%
dlouhý hrudník středně dlouhý hrudník krátký hrudník
dlouhý hrudník středně dlouhý hrudník krátký hrudník
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk