Somatoskopické znaky člověka

Česky English

hrudník - profil hrudníku vpředu

Profil hrudníku vpředu je hodnocen z pravého laterálního pohledu na hrudník.

Jedná se o znak, který je sledován pouze u mužů. Pro znak jsou vytvořeny tři stupně rozvoje: 1. silně klenutý, 2. mírně klenutý, 3. téměř přímý hrudník


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Muži
1 16%
2 60%
3 23%
X 1%
téměř plochý hrudník mírně klenutý hrudník silně klenutý hrudník
téměř plochý hrudník mírně klenutý hrudník silně klenutý hrudník
ukázat jako stínovou grafiku laterální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk