Somatoskopické znaky člověka

Česky English

hrudník - tvar hrudníku

Tvar hrudníku je hodnocen metodou dle Fettera (1967).

Nejdříve z ventrálního pohledu na hrudník hodnoceného člověka, poté z pravého poloprofilu. Pro tvar hrudníku jsou tři kategorie: 1. normální hrudník, 2. astenický hrudník 3. soudkovitý hrudník.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 62% 58% 66%
2 14% 14% 15%
3 21% 23% 18%
X 3% 4% 2%
normální hrudník astenický hrudník soudkovitý hrudník
normální hrudník astenický hrudník soudkovitý hrudník
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk