Somatoskopické znaky člověka

Česky English

nos - přechod čela ve hřbet nosu

Hodnotí se v pohledu laterálním.

U tohoto znaku se hodnotí podoba kořene nosu v profilu a jeho návaznost na čelo a hřbet nosu. Znak se rozděluje na tři kategorie: 1. plynulý (kořen nosu je v rovině s profilem čela nebo je jen velmi lehce prohlouben), 2. mírně prohloubený, 3. silně prohloubený, se zářezem (mezi profilem hřbetu nosu a čelem je nápadná konkavita, někdy i zářez).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 26% 23% 28%
2 61% 53% 69%
3 13% 24% 3%
přechod čela ve hřbet nosu plynulý přechod čela ve hřbet nosu mírně prohloubený přechod čela ve hřbet nosu silně prohloubený

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

tisk