Somatoskopické znaky člověka

Česky English

nos - profil hřbetu

Hodnotí se v pohledu laterálním.

Znak profil hřbetu nosu je rozdělen na čtyři kategorie: 1. konkávní, 2. rovný (zcela bez jakéhokoli zvlnění), 3. konvexní (profil tvoří jeden konvexní oblouk) a 4. zvlněný (na profilu je viditelný hrbolek v oblasti kostní části nosu).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 7% 4% 10%
2 42% 46% 38%
3 22% 27% 17%
4 29% 23% 35%
profil hřbetu nosu konkávní profil hřbetu nosu rovný profil hřbetu nosu konvexní profil hřbetu nosu zvlněný

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

tisk