Somatoskopické znaky člověka

Česky English

nos - šířka hřbetu

Hodnotí se v pohledu frontálním.

U tohoto znaku se rozeznávají tři kategorie: šířka hřbetu nosu je 1. úzká (hřbet nosu je užší než kořen nosu), 2. střední (hřbet nosu je zhruba stejně široký jako kořen nosu) a 3. široká (hřbet je širší než kořen nosu).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 17,5% 17% 18%
2 64% 61% 67%
3 17,5% 22% 15%
šířka hřbetu úzká šířka hřbetu střední šířka hřbetu široká

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk