Somatoskopické znaky člověka

Česky English

nos - šířka hřbetu

Hodnotí se v pohledu frontálním.

U tohoto znaku se rozeznávají tři kategorie: šířka hřbetu nosu je 1. úzká (hřbet nosu je užší než kořen nosu), 2. střední (hřbet nosu je zhruba stejně široký jako kořen nosu) a 3. široká (hřbet je širší než kořen nosu).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 17,5% 17% 18%
2 64% 61% 67%
3 17,5% 22% 15%
šířka hřbetu úzká šířka hřbetu široká
šířka hřbetu úzká šířka hřbetu široká
šířka hřbetu úzká šířka hřbetu široká
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk