Somatoskopické znaky člověka

Česky English

nos - šířka kořene

Hodnotí se v pohledu frontálním.

Znak šířka kořene nosu má tři kategorie: 1. úzká (kořen nosu je úzký v porovnání s nosním hřbetem), 2. střední (kořen nosu je zhruba stejné šíře jako nosní hřbet), 3. široká (kořen nosu je široký, někdy až dosahuje vnitřních očních koutků).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 15,5% 16% 15%
2 65,5% 66% 65%
3 19% 18% 20%
šířka kořene nosu úzká šířka kořene nosu střední šířka kořene nosu široká

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

tisk