Somatoskopické znaky člověka

Česky English

nos - šířka nosu

Hodnotí se v pohledu frontálním.

U tohoto znaku se hodnotí relativní vztah šířky nosu k výšce nosu. Šířka nosu se hodnotí v místě největší šířky nosních křidélek. Znak má tři kategorie: 1. malá (nos je úzký, nosní křidélka se rozšiřují velmi málo), 2. střední, 3. velká.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 14% 16% 14%
2 65% 66% 65%
3 21% 18% 20%
šířka nosu malá šířka nosu střední šířka nosu velká
šířka nosu malá šířka nosu střední šířka nosu velká
šířka nosu malá šířka nosu střední šířka nosu velká
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk