Somatoskopické znaky člověka

Česky English

nos - směr hrotu

Hodnotí se v pohledu laterálním.

U tohoto znaku se rozlišují tři kategorie: hrot nosu směřuje 1. nahoru, 2. vodorovně, 3. dolů.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 30,5% 24% 37%
2 65% 68% 62%
3 4,5% 8% 1%
směr hrotu nosu nahoru směr hrotu nosu vodorovně směr hrotu nosu dolů

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

tisk