Somatoskopické znaky člověka

Česky English

nos - tvar hrotu

Hodnotí se v pohledu laterálním.

Tvar hrotu nosu může být 1. špičatý, 2. zakulacený, 3. bulbovitý (oproti zakulacenému je tvar hrotu nosu tvořen obloukem s větším poloměrem), 4. hranatý.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 8,5% 13% 4%
2 55% 50% 60%
3 33,5% 32% 35%
4 3% 5% 1%
tvar hrotu nosu špičatý tvar hrotu nosu zakulacený tvar hrotu nosu bulbovitý tvar hrotu nosu hranatý

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

tisk