Somatoskopické znaky člověka

Česky English

nos - velikost hrotu

Hodnotí se v pohledu frontálním.

U tohoto znaku jde o relativní vztah šířky hrotu nosu vůči maximální šířce nosních křidélek. Znak má tři kategorie: 1. malá, 2. střední, 3. velká.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 15% 22% 9%
2 56% 51% 61%
3 29% 27% 30%
velikost hrotu malá velikost hrotu střední velikost hrotu velká

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk