Somatoskopické znaky člověka

Česky English

nos - velikost hrotu

Hodnotí se v pohledu frontálním.

U tohoto znaku jde o relativní vztah šířky hrotu nosu vůči maximální šířce nosních křidélek. Znak má tři kategorie: 1. malá, 2. střední, 3. velká.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 15% 22% 9%
2 56% 51% 61%
3 29% 27% 30%
velikost hrotu malá velikost hrotu velká
velikost hrotu malá velikost hrotu velká
velikost hrotu malá velikost hrotu velká
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk