Somatoskopické znaky člověka

Česky English

nos - výška kořene

Hodnotí se v pohledu laterálním.

Za výšku kořene nosu považujeme projektovanou vzdálenost od zornice ke kořeni nosu. Znak má tři kategorie: 1. nízká (kořen nosu je z profilu velmi blízko oku, nos bývá plochý), 2. střední, 3. vysoká (kořen nosu je prominující).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 21,5% 12% 31%
2 60% 55% 65%
3 18,5% 33% 4%
výška kořene nosu nízká výška kořene nosu střední výška kořene nosu vysoká

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

tisk