Somatoskopické znaky člověka

Česky English

nos - výška nosu

Hodnotí se v pohledu laterálním.

Výškou nosu se rozumí vzdálenost od kořene k dolnímu okraji septa (začátku horního rtu). Výška nosu se hodnotí relativně k výšce obličeje. Znak má tři kategorie: 1. malá (výška nosu je výrazně menší než polovina výšky obličeje), 2. střední (výška nosu se blíží polovině výšky obličeje), 3. velká (výška nosu je polovina výšky obličeje nebo více).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 20% 24% 16%
2 61% 54% 68%
3 9% 22% 16%
výška nosu malá výška nosu střední výška nosu velká

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

tisk