Somatoskopické znaky člověka

Česky English

obličej - šířka

Hodnotí se v pohledu frontálním.

Šířku obličeje hodnotíme relativně k výšce obličeje. Znak má pět kategorií: 1. velmi úzká, 2. úzká, 3. střední, 4. široká, 5. velmi široká.

šířka obličeje střední šířka obličeje široká šířka obličeje velmi široká šířka obličeje úzká

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk