Somatoskopické znaky člověka

Česky English

obličej - šířka

Hodnotí se v pohledu frontálním.

Šířku obličeje hodnotíme relativně k výšce obličeje. Znak má pět kategorií: 1. velmi úzká, 2. úzká, 3. střední, 4. široká, 5. velmi široká.

šířka obličeje střední šířka obličeje široká šířka obličeje velmi široká šířka obličeje úzká
šířka obličeje střední šířka obličeje široká šířka obličeje velmi široká šířka obličeje úzká
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk