Somatoskopické znaky člověka

Česky English

obličej - výška

Hodnotí se v pohledu frontálním.

U tohoto znaku se jedná o relativní poměr výšky obličeje a šířky obličeje, rozlišujeme pět kategorií: 1. velmi vysoká, 2. vysoká, 3. střední, 4. nízká, 5. velmi nízká.

výška obličeje velmi nízká výška obličeje nízká výška obličeje střední výška obličeje vysoká výška obličeje veľmi vysoká

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk