Somatoskopické znaky člověka

Česky English

obličej - výška

Hodnotí se v pohledu frontálním.

U tohoto znaku se jedná o relativní poměr výšky obličeje a šířky obličeje, rozlišujeme pět kategorií: 1. velmi vysoká, 2. vysoká, 3. střední, 4. nízká, 5. velmi nízká.

výška obličeje velmi nízká výška obličeje nízká výška obličeje střední výška obličeje vysoká
výška obličeje velmi nízká výška obličeje nízká výška obličeje střední výška obličeje vysoká
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk