Somatoskopické znaky člověka

Česky English

obočí - šířka

Hodnotí se v pohledu frontálním.

Znak je rozdělen na tři kategorie: 1. malá (obočí je velmi tenké), 2. střední, 3. velká (obočí je velmi široké, nápadné).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 23% 1% 45%
2 41% 31% 51%
3 36% 68% 4%
šířka obočí malá šířka obočí střední šířka obočí velká

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk