Somatoskopické znaky člověka

Česky English

obočí - šířka

Hodnotí se v pohledu frontálním.

Znak je rozdělen na tři kategorie: 1. malá (obočí je velmi tenké), 2. střední, 3. velká (obočí je velmi široké, nápadné).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 23% 1% 45%
2 41% 31% 51%
3 36% 68% 4%
šířka obočí malá šířka obočí střední šířka obočí velká
šířka obočí malá šířka obočí střední šířka obočí velká
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk