Somatoskopické znaky člověka

Česky English

obočí - tvar

Hodnotí se v pohledu frontálním pro levé a pravé obočí zvlášť.

Tvar obočí se dělí do těchto kategorií: 1. přímé (obočí tvoří přímku), 2. obloukovité (obočí je do plynulého oblouku) a 3. lomené (obočí je zhruba ve 2/3 až 3/4 vzdálenosti od mediánní roviny zalomeno).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 29,5% 48% 11%
2 29% 9% 49%
3 41,5% 43% 40%
tvar obočí přímé tvar obočí obloukovité tvar obočí lomené

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk