Somatoskopické znaky člověka

Česky English

obočí - tvar

Hodnotí se v pohledu frontálním pro levé a pravé obočí zvlášť.

Tvar obočí se dělí do těchto kategorií: 1. přímé (obočí tvoří přímku), 2. obloukovité (obočí je do plynulého oblouku) a 3. lomené (obočí je zhruba ve 2/3 až 3/4 vzdálenosti od mediánní roviny zalomeno).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 29,5% 48% 11%
2 29% 9% 49%
3 41,5% 43% 40%
tvar obočí přímé tvar obočí obloukovité tvar obočí lomené
tvar obočí přímé tvar obočí obloukovité tvar obočí lomené
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk