Somatoskopické znaky člověka

Česky English

obočí - vzdálenost

Hodnotí se v pohledu frontálním.

Znak vzdálenost obočí je rozdělen na tři kategorie: 1. malá (obočí je velmi blízko mediální roviny, vzdálenost mezi levým a pravým obočím je menší než šířka nosního kořene), 2. střední (obočí jsou zhruba v úrovni šířky kořene nosu), 3. velká (mediální okraje obočí jsou laterálně od koutku očního).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 18% 26% 10%
2 56% 62% 50%
3 26% 12% 40%
vzdálenost obočí malá vzdálenost obočí střední vzdálenost obočí velká

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk