Somatoskopické znaky člověka

Česky English

obočí - vzdálenost

Hodnotí se v pohledu frontálním.

Znak vzdálenost obočí je rozdělen na tři kategorie: 1. malá (obočí je velmi blízko mediální roviny, vzdálenost mezi levým a pravým obočím je menší než šířka nosního kořene), 2. střední (obočí jsou zhruba v úrovni šířky kořene nosu), 3. velká (mediální okraje obočí jsou laterálně od koutku očního).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 18% 26% 10%
2 56% 62% 50%
3 26% 12% 40%
vzdálenost obočí malá vzdálenost obočí střední vzdálenost obočí velká
vzdálenost obočí malá vzdálenost obočí střední vzdálenost obočí velká
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk