Somatoskopické znaky člověka

Česky English

oči - postavení oční štěrbiny

Hodnotí se v pohledu frontálním pro levé a pravé oko zvlášť. K určení kategorie je možné použít úhloměru či pravítka.

Postavení oční štěrbiny se určuje podle úhlu, který svírá spojnice vnitřního a vnějšího koutku oka s mediánní rovinou. Tento znak má tři kategorie: 1. vnější koutek je níže (úhel je menší než 90°), 2. rovné (úhel je pravý), 3. vnější koutek je výše (úhel je větší než 90°).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 10% 13% 7%
2 68,5% 70% 67%
3 21,5% 17% 26%
postavení oční štěrbiny – vnější koutek níže postavení oční štěrbiny – rovné postavení oční štěrbiny – vnější koutek výše
postavení oční štěrbiny – vnější koutek níže postavení oční štěrbiny – rovné postavení oční štěrbiny – vnější koutek výše
postavení oční štěrbiny – vnější koutek níže postavení oční štěrbiny – rovné postavení oční štěrbiny – vnější koutek výše
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk