Somatoskopické znaky člověka

Česky English

oči - výška oční štěrbiny

Hodnotí se v pohledu frontálním pro levé a pravé oko zvlášť.

Výška oční štěrbiny je rozdělena na tři kategorie: 1. malá (duhovka je zakrytá horním víčkem, téměř na úroveň zornice, u štěrbiny výrazně převládá šířka nad výškou), 2. střední (duhovka je jen mírně zakrytá horním víčkem), 3. velká (duhovka je celá viditelná).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 14% 23% 5%
2 60,5% 54% 67%
3 25,5% 23% 28%
výška oční štěrbiny malá výška oční štěrbiny střední výška oční štěrbiny velká

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk