Somatoskopické znaky člověka

Česky English

oči - výška oční štěrbiny

Hodnotí se v pohledu frontálním pro levé a pravé oko zvlášť.

Výška oční štěrbiny je rozdělena na tři kategorie: 1. malá (duhovka je zakrytá horním víčkem, téměř na úroveň zornice, u štěrbiny výrazně převládá šířka nad výškou), 2. střední (duhovka je jen mírně zakrytá horním víčkem), 3. velká (duhovka je celá viditelná).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 14% 23% 5%
2 60,5% 54% 67%
3 25,5% 23% 28%
výška oční štěrbiny malá výška oční štěrbiny střední výška oční štěrbiny velká
výška oční štěrbiny malá výška oční štěrbiny střední výška oční štěrbiny velká
výška oční štěrbiny malá výška oční štěrbiny střední výška oční štěrbiny velká
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk