Somatoskopické znaky člověka

Česky English

oči - vzdálenost očí

Hodnotí se v pohledu frontálním.

U tohoto znaku se hodnotí, zda je hrot nosu rozdvojený – rozdělený viditelnou horizontální rýhou v mediánní rovině. Znak má tři kategorie: 1. malá, 2. střední, velká.

vzdálenost očí malá vzdálenost očí střední

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

tisk