Somatoskopické znaky člověka

Česky English

rozvržení tukové tkáně - klenutí břicha

Klenutí břicha je hodnoceno z pravého laterálního pohledu na tělo člověka. Sleduje se vedení pomyslné linky nejventrálněji se prominující abdominální části trupu, u mužů i žen.

Znak se rozděluje do pěti kategorií pokrývající rozvoj tohoto znaku: 1. propadlé břicho, 2. rovné břicho, 3. mírně vystouplé břicho, 4. středně vystouplé břicho, 5. velmi vystouplé břicho.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 1% 1% 1%
2 22% 23% 22%
3 32% 33% 33%
4 25% 24% 27% 5 20% 20% 20%
propadlé břicho rovné břicho mírně vystouplé břicho středně vystouplé břicho velmi vystouplé břicho

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk