Somatoskopické znaky člověka

Česky English

rozvržení tukové tkáně - klenutí břicha

Klenutí břicha je hodnoceno z pravého laterálního pohledu na tělo člověka. Sleduje se vedení pomyslné linky nejventrálněji se prominující abdominální části trupu, u mužů i žen.

Znak se rozděluje do pěti kategorií pokrývající rozvoj tohoto znaku: 1. propadlé břicho, 2. rovné břicho, 3. mírně vystouplé břicho, 4. středně vystouplé břicho, 5. velmi vystouplé břicho.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 1% 1% 1%
2 22% 23% 22%
3 32% 33% 33%
4 25% 24% 27% 5 20% 20% 20%
propadlé břicho rovné břicho mírně vystouplé břicho středně vystouplé břicho velmi vystouplé břicho
propadlé břicho rovné břicho mírně vystouplé břicho středně vystouplé břicho velmi vystouplé břicho
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk