Somatoskopické znaky člověka

Česky English

rozvržení tukové tkáně - poměr pasu a boků (WHR)

Poměr pasu a boků je hodnocen pouze u žen. Rozřazení probandů do tří kategorií probíhá na principu porovnání poměru mezi obvodem pasu k obvodu boků. Znak se rozděluje do tří kategorií: 1. výrazně menší obvod pasu, 2. nevýrazný rozdíl, 3. výrazně větší obvod pasu.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Ženy
1 57%
2 33%
3 11%
výrazně menší obvod pasu nevýrazný rozdíl výrazně větší obvod pasu
výrazně menší obvod pasu nevýrazný rozdíl výrazně větší obvod pasu
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk