Somatoskopické znaky člověka

Česky English

rozvržení tukové tkáně - poměr pasu a boků (WHR)

Poměr pasu a boků je hodnocen pouze u žen. Rozřazení probandů do tří kategorií probíhá na principu porovnání poměru mezi obvodem pasu k obvodu boků. Znak se rozděluje do tří kategorií: 1. výrazně menší obvod pasu, 2. nevýrazný rozdíl, 3. výrazně větší obvod pasu.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Ženy
1 57%
2 33%
3 11%
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk