Somatoskopické znaky člověka

Česky English

rozvržení tukové tkáně - rozvinutí tukového polštáře v oblasti boků

Rozvinutí tukového polštáře v oblasti boků hodnotíme z dorzálního pohledu spodní část trupu.

Znak byl pro obě pohlaví rozdělen do tří kategorií dle stupně rozvoje: 1. mírně rozvinutý, 2. středně rozvinutý, 3. velmi rozvinutý.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 26% 19% 12%
2 44% 47% 41%
3 36% 27% 46%
X 1% - 1%
tukový polštář v oblasti boků mírně rozvinutý tukový polštář v oblasti boků středně rozvinutý tukový polštář v oblasti boků velmi rozvinutý

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
tisk