Somatoskopické znaky člověka

Česky English

ramena - šířka ramen u žen

Šířka ramen je hodnocena na základě porovnání vzdálenosti mezi body acromion dx. a sin. a maximální šířkou boků. Maximální šířkou boků se rozumí vzdálenost mezi dvěma body v rovině, které jsou od sebe nejvíce vzdálené v oblasti boků.

U žen je znak rozdělen také do tří kategorií: 1. úzká ramena (rozdíl do 5 %), středně široká (rozdíl 5 % - 10 %), široká ramena (rozdíl více než 10 %).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Ženy
1 32%
2 51%
3 14%
X 3%
úzká ramena u žen středně široká u žen široká ramena u žen
úzká ramena u žen středně široká u žen široká ramena u žen
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk