Somatoskopické znaky člověka

Česky English

ramena - šířka ramen u mužů

Šířka ramen je hodnocena na základě porovnání vzdálenosti mezi body acromion dx. a sin. a maximální šířkou boků. Maximální šířkou boků se rozumí vzdálenost mezi dvěma body v rovině, které jsou od sebe nejvíce vzdálené v oblasti boků.

U mužů je znak rozdělen do tří kategorií: 1. úzká ramena (rozdíl do 10 %), 2. středně široká (rozdíl 10 % až 15 %), 3. široká ramena (rozdíl nad 15 %).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Muži
1 23%
2 53%
3 23%
X 1%
úzká ramena u mužů středně široká ramena u mužů široká ramena u mužů
úzká ramena u mužů středně široká ramena u mužů široká ramena u mužů
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk