Somatoskopické znaky člověka

Česky English

ramena - sklon ramen

Sklon ramen je hodnocen z ventrálního pohledu na horní část trupu hodnoceného člověka.

Rozdělení do kategorií se provádí na základě sklonu přímky vedené pomyslně po nejkraniálnější části ramen od krku po paži. Hodnotí se každé rameno zvlášť do čtyř kategorií: 1. silně skloněné rameno, 2. středně skloněné rameno, 3. rovné rameno, 4. rameno s nepatrně zvednutou laterální částí.


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

kategorie Dohromady Muži Ženy
1 29% 29% 31%
2 47% 50% 43%
3 22% 20% 24%
4 2% 1% 2%
šikmá ramena středně skloněné rameno rovné rameno rameno s nepatrně zvednutou laterální částí
šikmá ramena středně skloněné rameno rovné rameno rameno s nepatrně zvednutou laterální částí
ukázat jako stínovou grafiku frontální ukázat jako kontury ukázat ve 3D
pdf tisk