Somatoskopické znaky člověka

Česky English

rty - hloubka filtra

Hodnotí se v pohledu poloprofil.

U tohoto znaku se hodnotí, jak je prohlubeň mezi laterálními okraji filtra hluboká. Rozlišují se tři kategorie: hloubka filtra je 1. malá (okraje filtra jsou nevýrazné, málo patrné a málo vyzdvižené nad okolní tkáň, filtrum je ploché), 2. střední (okraje filtra jsou dobře patrné), 3. velká (okraje filtra jsou dobře patrné nebo až nápadné, filtrum je velmi prohloubeno).


Frekvence zastoupení kategorií v české populaci:

Kategorie Dohromady Muži Ženy
1 15,0% 16% 14%
2 57,0% 57% 57%
3 28% 27% 29%
hloubka filtra malá hloubka filtra střední hloubka filtra velká

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

Zobrazit v samostatném okně

tisk